>>> middelnederlands.be


~remco sleiderink

Remco Sleiderink is hoofddocent oudere Nederlandse literatuur
en campusdecaan van de faculteit Letteren van de KU Leuven in Brussel


contact

Faculteit Letteren / KU Leuven Campus Brussel / Warmoesberg 26 / B - 1000 Brussel / tel. +32 2 609 3712
thuis: Moorselstraat 1 / B - 1860 Meise / tel. +32 2 479 9841 / gsm + 32 485 42 69 46
remco.sleiderink@kuleuven.be

curriculum

Klik hier voor een uitgebreider curriculum (in pdf), bibliografie (in pdf) of voor een interview met De Stentor (2012). Zie ook Wie-is-wie KU Leuven, Twitter en Facebook.

Remco Sleiderink (1968) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2003 aan de Universiteit Leiden met De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430). Hij is hoofddocent oudere Nederlandse literatuur en sinds augustus 2011 campusdecaan van de faculteit Letteren van de KU Leuven in Brussel. Veel van zijn onderzoek situeert zich op het breukvlak van politiek en literatuur met bijzondere aandacht voor het literaire leven in Brussel en de meertaligheid van de middeleeuwse maatschappij.

Opmerkelijk zijn Sleiderinks vondsten van onbekende literairhistorische bronnen die doorgaans veel aandacht krijgen in de media. Zo vond hij een handschrift van het Beghynken van Mechelen op eBay (aangekocht door de UB Leiden), uiteenlopende literaire fragmenten in de stadsrekeningen van Mechelen (talrijke artikelen hierover in o.a. De Standaard en NRC; de fragmenten zijn inmiddels erkend als Vlaams topstuk), een fragment van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme (zie o.a. De Standaard, Brussel Deze Week en Neder-L) en rekeningen van de broederschap van OLV van de Zeven Weeën (radio- en tv-reportage en artikel via Brusselnieuws.be). In oktober 2012 ontdekte hij een heel schuttersarchief met daarbij een handschrift uit de vijftiende eeuw (reportages van RTBF, Télé Bruxelles, TV Brussel, Radio 1 en Fattitaliani, artikelen in o.a. La Derniere Heure, La Capitale, Het Nieuwsblad / De Standaard, Brussel Deze Week en Neder-L). In december 2013 kwam hij in het nieuws met de ontdekking van een Brusselse rederijkersbundel uit 1660 (Brussel Deze Week, TV Brussel en Neder-L).

 


publicaties

Klik hier voor een printbare bibliografie in pdf.

2014

"Johannes Steemaer alias Pertcheval. De naam en faam van een Brusselse rederijker", Marjolein Hogenbirk & Roel Zemel (red.), Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper. Amsterdam: Stichtting Neerlandistiek VU / Munster: Nodus Publikationen, 2014, 149-154. Zie pdf.

2013

"Snoeien in de wijngaard. Het verhaal achter de Princelycke Lof-dichten (Brussel 1660)", Spiegel der Letteren 55 (2013), 523-535. Pdf op aanvraag of via uitgever.

"Sebastiaan en Swa. De zoektocht naar het cultureel erfgoed van de Brusselse handboogschutters", Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 27 (2013), 142-153. Zie pdf.

(red. met Ton van Kalmthout & Orsolya Réthelyi), Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Gent: Academia, 2013, Lage Landen Studies 6, 416 p (inleiding door redacteurs op p. 5-18, zie pdf).

"Inventaris. De vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal", Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink (red.), Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Gent: Academia, 2013, Lage Landen Studies 6, 19-28. Zie pdf.

2012

"De dichters Jan Smeken en Johannes Pertcheval en de devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. Nieuwe gegevens uit de rekeningen van de Brusselse broederschap (1499-1516')", Queeste. Tijdschrift voor middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 19 (2012), 42-69. Zie pdf.

"Draak en dolfijn. Een onbekend veertiende-eeuws fragment van Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant (Brussel, Centrale Bibliotheek HUB)", Nederlandse letterkunde 17 (2012), 1-9. Zie pdf.

(met Bram Vannieuwenhuyze), "Everard T'Serclaes. Beeldvorming en lieux de mémoire rond een Brusselse stadsheld", Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen 2, nr. 1 (2012), 6-21. Zie pdf.

2010

"Op zoek naar Middelnederlandse literatuur in het Mechelen van de veertiende eeuw. Een tussenbalans", Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 114 (2010), 31-54. Zie pdf.

"From Francophile to Francophobe. The Changing Attitude of Medieval Dutch Authors towards French Literature", Christopher Kleinhenz & Keith Busby (Eds.), Medieval Multilinguallism. The Francophone World and Its Neighbours. Turnhout: Brepols, 2010, Medieval Texts and Cultures of Northern Europe 20, 127-143. Zie pdf.

"Lodewijk van Velthem", R.G. Dunphy (ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden/Boston: Brill, 2010, p. 1041. Zie pdf.

2009

(red. met Bart Besamusca & Geert Warnar), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum: Verloren, 2009, Middeleeuwse Studies en Bronnen 119, 296 p. Zie pdf inleiding.

"De verscheurde lelie. Velthem en het toekomstvisioen van Merlijn in de Vijfde Partie", Bart Besamusca, Remco Sleiderink & Geert Warnar (red.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum: Verloren, 2009, Middeleeuwse Studies en Bronnen 119, 161-182. Zie pdf.

"Een verhaal in losgeraakte delen. De volgorde van Jonathas ende Rosafiere in het handschrift-Borgloon en de Amsterdamse gedrukte fragmenten", Spiegel der Letteren 51 (2009), p. 291-317. Zie pdf.

"La dame d'Audenarde comme juge d'amour. Le rapport intertextuel entre Li Romans du Vergier et de l'Arbre d'Amors et une chanson de Gillebert de Berneville", Michèle Goyens & Werner Verbeke (red.), Lors est ce jour grant joie nee. Essais de langue et de littérature françaises du moyen âge. Leuven: University Press, 2009, Mediaevalia Lovaniensia - Series 1/Studia 41, p. 177-190. Zie pdf.

2008

"Op de wijze van de literatuur. De held achter de Brusselse stadsdichter Jan Smeken", Herman Brinkman, Jeroen Jansen & Marita Mathijsen (red.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker, 2008, p. 207-215.

2007

"Une si belle histoire de nos propres seigneurs. La noblesse brabançonne et la littérature en néerlandais (première moitié du XIVe siècle)", Le Moyen Age. Revue d'histoire et de philologie 113 (2007), 549-567 & 768. Zie pdf.

(met Rick de Leeuw & Anna Luyten), Rederijkerskamer 't Mariacranske 500 jaar aan het woord. Roeselare: Roularta Books, 2007, 120 p.

Johanna van Brabant en Maria van Souburg in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.

"[recensie van] Rijmkroniek van Holland (366-1305) door een anonieme auteur en Melis Stoke. Uitgegeven door J.W.J. Burgers. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2004" in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123 (2007), 123-124, tevens online beschikbaar.

"Wereldgeschiedenis in de ogen van een dorpspastoor. Een werkgroep over Lodewijk van Velthem en diens Vijfde Partie (BPL 14 E)", in: Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut, 2007, nr. 1, p. 3-5.

"Excellent gepresenteerd" [= recensie van Jaap Tigelaar, Brabants historie ontvouwd. Hilversum, 2006], in: Brabants heem 59 (2007), nr. 1, p. 43-44.

2006

red., Synthese. Een meertalig themanummer naar aanleiding van «Stemmen op schrift» in: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 13 (2006), nr. 1 (p. 1-96). Tevens online beschikbaar bij DBNL.

met Jozef Janssens, De Roman van Limborch. Hoofse jongeren en hun rol in de maatschappij (website, online sinds juli 2006).

2005

red. met Veerle Uyttersprot & Bart Besamusca, Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Leuven: Davidsfonds, 2005, 452 p.

"Lodewijk van Velthem. De onnoemelijke ambitie van een Brabantse dorpspastoor", in: Remco Sleiderink, Veerle Uyttersprot & Bart Besamusca (red.), Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Leuven: Davidsfonds, 2005, p. 109-129. Zie pdf.

"Brabantsche yeesten", in: Maurice Bronselaer, Pierre Delsaerdt, Ludo Simons (red.), Zichtbaar zeldzaam. Hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek / Highlights from Antwerp's City Library. Antwerpen, 2005, p. 20-21. Zie pdf.

2004

"Is Beatrijs een loser? Middeleeuwse literatuur in het middelbaar onderwijs", in: Queeste 11 (2004), p. 204-215; tevens online beschikbaar bij DBNL.

"Het literaire leven", in: R. Van Uytven (hoofdred.), Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden. Zwolle, 2004, p. 89-91, 706, zie pdf; tevens verschenen in Franse vertaling, "Les activités littéraires", in: R. Van Uytven (réd.), Histoire du Brabant du duché à nos jours. Zwolle, 2004, p. 88-90, 706, zie pdf.

met J. Janssens, "Rederijkers, humanisten en boekdrukkers. Het literaire en intellectuele leven in de Brabantse steden", in: R. Van Uytven (hoofdred.), Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden. Zwolle, 2004, p. 262-268, 709, zie pdf; tevens verschenen in Franse vertaling, "Rhétoriqueurs, humanistes et imprimeurs. La vie littéraire et intellectuele dans les villes de Brabant", in: R. Van Uytven (réd.), Histoire du Brabant du duché à nos jours. Zwolle, 2004, p. 262-269, 709, zie pdf.

[review of Gerard Nijsten, In the Shadow of Burgundy. The Court of Guelders in the Late Middle Ages], in: Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society 26 (2004), 33-35.

2003

De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430). Amsterdam, 2003, NLCM 25, 250 p. (zie bespreking in Mare).

met Jozef Janssens, Minnelijk akkoord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 17de eeuw. Brussel, 2003. Dit boekje (64 p.) verscheen tevens in het Frans: Entente cordiale. La vie littéraire à Bruxelles du 14e au 17e siècle. Bruxelles, 2003.

red. samen met Jozef Janssens, De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw. Leuven (Davidsfonds), 2003, 270 p.

"Grootse ambities. Culturele initiatieven van de stad Brussel ten tijde van Filips de Goede", in: Jozef Janssens & Remco Sleiderink (red.), De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw. Leuven (Davidsfonds), 2003, p. 106-123. Zie pdf.

"Hertog Jan I van Brabant", in: Queeste 10 (2003), p. 95-96 (= inleiding bij themanummer). Tevens online beschikbaar bij DBNL.

red. met Bart Besamusca, Dirk Coigneau, Veerle Fraeters, Dirk Geirnaert & Johan Oosterman, De Middeleeuwen in honderd artikelen.

2001

met L. De Wachter, R. Schlusemann & J. Van Craenenbroeck (ed.), Fragmenten van de «Roman van Heinric en Margriete van Limborch», Leuven, Peeters, 2001, Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis 6.

"Barcelona, 12 maart 1379. De Brabantse schalmeispeler Middach arriveert aan het hof van de kroonprins van Aragon. De internationale uitstraling van de Brabantse hofmuziek", in: L.P. Grijp (hoofdred.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, z.p., 2001, p. 50-54. Zie pdf

"De hofcultuur in de late Middeleeuwen", in: István Bejczy, Een kennismaking met de middeleeuwse wereld. Bussum, 2001, p. 153. Zie pdf.

1998

"Heer en meester op het kasteel van Breda. Het literaire leven in de tweede helft van de veertiende eeuw", in: A.-J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. van Oudheusden, R. Stein (red.), Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur, boekproductie, historiografie. 's-Hertogenbosch, 1998, p. 24-36. Zie pdf.

met W. van Anrooij, "De koning van Navarra in de abele spelen", in: Spiegel der Letteren 40 (1998), p. 199-201.

1997

"Een straf van God. Elisabeth van Spalbeek en de dood van de Franse kroonprins", in Madoc 11 (1997), p. 42-53. Tevens online beschikbaar bij DBNL.

1996

met W. van Anrooij, "Averne, Auvergne en Navarra. Over de betekenis van een geografische aanduiding", in: Spiegel der Letteren 38 (1996), p. 185-188.

1995

"Louis de Velthem" en "Chansonniers des Pays-Bas" [bloemlezing, inleiding en enkele vertalingen (met K. de Terwangne)], in: J.-C. Polet (red.), Patrimoine littéraire européen, dl. 5, Premières mutations, de Pétrarque à Chaucer (1304-1400), p. 109-114 en 675-678.

"[recensie van] R. Stein, Politiek en historiografie; het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw (Leuven 1994)", in Spiegel der Letteren 37 (1995), p. 65-68.

1994

"Pykini's parrot. Music at the court of Brabant", in: B. Haggh e.a. (red.), Musicology and Archival Research (Extranummer Archief- en Bibliotheekwezen in België, 46), Brussel, 1994, p. 358-391. Zie pdf.

1993

"Dichters aan het Brabantse hof (1356-1406)" in: De nieuwe taalgids 86 (1993), p. 1-16.

1991

met Erwin Mantingh, "[recensie van] W. van Anrooij, Spiegel van Rrdderschap en T. Meder, Sprookspreker in Holland" in: Vooys 10/1 (december 1991), p. 49-54. Tevens online beschikbaar bij DBNL.