Titel 

Inleiding
Het middeleeuwse boek
De middeleeuwse roman
Hoofsheid…
… en hoofse liefde
Hoofse liefdesromans
Liefde en hartstocht…
Het verhaal
Een meisje op de dool
(Margriete)
Een jongen op weg (Heinric)
Van wildeman tot hoofse
ridder en minnaar (Echites)

Samenvatting

Terzijdes

Lespakket

ColofonInleiding | ... en hoofse liefde

… en hoofse liefde

Intermenselijke verhoudingen werden uitermate complex wanneer de liefde als allerindividueelst gevoelen in het geding was. Hoe diende men als minnaar of geliefde zijn rol in de gemeenschap bepalen? Het begrip "hoofse liefde" of "amour courtois" (in het Mnl.: hovesche minne) geeft op een gelukkige wijze de spanning aan tussen de twee polen waarrond de gevoeligheid cirkelt: individu (minne) en gemeenschap (hof).

Want dat is toch wel de grote revolutionaire ontdekking van de twaalfde eeuw: de liefde is geen destructieve kracht die grote helden ten val bracht (de Trojegeschiedenis), geen ziekte waartegen men remedies moet bedenken (Ovidius), geen noodzakelijk kwaad binnen het huwelijk (de kerk). Nee, de liefde is een alles overweldigende, positieve kracht, bron van alle deugd, een romantische gevoeligheid ook die het beste in de mens naar boven laat komen en de hele werkelijkheid kleur geeft. De grote dichteres Hadewijch, die weliswaar haar liefde tot God uitschreeuwt, maar diep doordrongen is van de hoofse cultuur, verwoordde het mooi op het einde van haar 25ste brief: "Ic wert soe sere ontfunct van binnen dat mi te moede was ochte [ic] alle dat in ertrike was, verberrent soude hebben vander vlammen die ic in mi ghevoelde… DIE MINNE ES AL".

Dat nieuwe levensgevoel wordt voor het eerst uitgezongen in de liederen van de troubadours in het zuiden van Frankrijk (in het Occitaans). Voor hen is deze "fin' amors" niet te rijmen met het huwelijk, vermits de man zijn echtgenote contractueel bezit. Binnen het huwelijk moet de man zich niet inspannen om zijn vrouw waardig te zijn; hij heeft immers recht op haar "corps". Liefde, als voortdurende dienst en leven voor de vrouw, speelt zich buiten het huwelijk af; de minnaar hoopt haar "coeur" te verwerven. En de geliefde blijkt meestal onbereikbaar: ze is veeleisend en nukkig, ver weg, van een sociaal hogere stand, belijdt een andere godsdienst… Deze hooggeïdealiseerde liefde van smachten en verlangen zou op velerlei manieren reacties oproepen.

Lees verder: Hoofse liefdesromans

Printvriendelijke versie

 

© 2006 - 2007 K.U. Brussel