Titel 

Inleiding
Het middeleeuwse boek
De middeleeuwse roman
Hoofsheid…
… en hoofse liefde
Hoofse liefdesromans
Liefde en hartstocht…
Het verhaal
Een meisje op de dool
(Margriete)
Een jongen op weg (Heinric)
Van wildeman tot hoofse
ridder en minnaar (Echites)

Samenvatting

Terzijdes

Lespakket

ColofonDidactische mogelijkheden

Deze website wil de Roman van Limborch aan een breed publiek presenteren, maar is uiteraard ook geschikt voor gebruik in het secundair onderwijs. Over die didactische mogelijkheden van deze website schreef Jef Janssens een artikel in het tijdschrift Vonk 35 (2005-2006), nr. 5 (juli 2006).

Naar aanleiding van de Vlaamse wetenschapsweek 2006 hebben Remco Sleiderink en Veerle Uyttersprot (met medewerking van Mike Kestemont) een lessenpakket ontworpen onder de titel De uitvinding van de soap. Het succes van de middeleeuwse ridderroman in afleveringen. Leerlingen van tweede of (vooral) derde graad ASO (of de hogere klassen van HAVO of VWO) kunnen hiermee in een viertal lesuren op interactieve wijze kennismaken met de veertiende-eeuwse Roman van Limborch.

Dit lespakket valt uiteen in een drietal delen:

  1. Introductie door de leerkracht, incl. voordracht van het begin van de roman (in vertaling)
  2. Verkenning door de leerlingen van de Middelnederlandse tekst zoals die in handschrift is overgeleverd. Hierbij wordt gewerkt met een vragenblad.
  3. Verdere kennismaking met de tekst aan de hand van de website (cultuurhistorische inleiding en bloemlezing), wederom met een vragenblad.

Het lespakket omvat, behalve deze website, de volgende bestanden die vanaf hier kunnen worden gedownload (klikken met rechtermuisknop; doel opslaan als...)

Handleiding voor de leraar
Introductie (powerpointvoorstelling)
Een tekst om voor te dragen
Vragenblad, deel 1
Antwoordenblad, deel 1
Een foto van een handschrift
Een tekstje uit de Nieuwsbrief van de K.U. Brussel
Vragenblad, deel 2
Antwoordenblad, deel 2

Al deze documenten zijn vrij te gebruiken en te kopiŽren.

N.B. Voor een printvriendelijke versie van de pagina's op deze website kan op elke pagina rechtsonder op het printertje worden geklikt.

Terug naar de startpagina

Printvriendelijke versie

 

© 2006 - 2007 K.U. Brussel