Titel 

Inleiding
Het middeleeuwse boek
De middeleeuwse roman
Hoofsheid…
… en hoofse liefde
Hoofse liefdesromans
Liefde en hartstocht…
Het verhaal
Een meisje op de dool
(Margriete)
Een jongen op weg (Heinric)
Van wildeman tot hoofse
ridder en minnaar (Echites)

Samenvatting

Terzijdes

Lespakket

ColofonVOORAF

De Roman van Heinric en Margriete van Limborch is een Brabantse ridderroman uit het begin van de veertiende eeuw. In het secundair onderwijs (en daarbuiten) is de tekst nauwelijks bekend. Dat komt door de omvang (maar liefst 23.000 verzen) en door de negatieve waardeoordelen in vroegere literatuurgeschiedenissen. Toch gaat het hier wel degelijk om een hoogst uitzonderlijk werk. In de Middelnederlandse literatuur is het de enige oorspronkelijke (niet-vertaalde) roman die de ontwikkeling in hoofsheid en liefde beschrijft op een manier die de vergelijking met de Franse epiek van de Middeleeuwen glansrijk doorstaat.

In het kennismakingsproces met oudere letterkunde verdient de Roman van Limborch beslist meer aandacht. Als daarbij ook de cultuurhistorische context wordt betrokken, vormt deze tekst een ideale casus om tegelijkertijd duidelijk te maken hoe verschillend de historische letterkunde is van de hedendaagse literatuur en hoe universeel de problemen zijn die via literatuur van alle tijden bespreekbaar worden gemaakt. Het is precies die dubbele werking - zo anders en toch zo universeel - die de studie van oudere literatuur zo zinvol maakt.

We hebben ervoor gekozen op deze website niet zozeer de hele tekst te presenteren, maar enkel een bloemlezing van de meest aansprekende en representatieve fragmenten. Met de cultuurhistorische inleiding en alle terzijdes daarbij bevat de website enorm veel materiaal waar naar hartelust doorheen geklikt kan worden. Speciaal voor het onderwijs zijn enkele didactische mogelijkheden verkend.

Voor een printvriendelijke versie van deze website kan op elke pagina rechtsonder op het printertje worden geklikt.

Zie verder: overzicht van de website

Printvriendelijke versie

 

© 2006 - 2007 K.U. Brussel