Titel 

Inleiding
Het middeleeuwse boek
De middeleeuwse roman
Hoofsheid…
… en hoofse liefde
Hoofse liefdesromans
Liefde en hartstocht…
Het verhaal
Een meisje op de dool
(Margriete)
Een jongen op weg (Heinric)
Van wildeman tot hoofse
ridder en minnaar (Echites)

Samenvatting

Terzijdes

Lespakket

ColofonKorte samenvatting

Voor een meer uitvoerige samenvatting, zie Synopsis.

Boek 1: Margriete

Margriete, de dochter van de hertog van Limburg, verdwaalt tijdens een jachtpartij in het woud. Ze doorstaat allerlei gevaren, heeft af te rekenen met wilde dieren, bandieten, een duivels visioen, wordt door kooplui ontvoerd en komt tenslotte in Athene terecht, waar ze zich uitgeeft voor een koopmansdochter. Echites, de zoon van de graaf van Athene, wordt op haar verliefd. Hij weet op het nippertje te voorkomen dat ze door een intrige van zijn moeder, die van deze relatie niet wil weten, op de brandstapel wordt omgebracht. Margriete wordt naar het hof van de keizer van Constantinopel gestuurd, tot grote woede van Echites, die belooft zich te zullen wreken.

Boek 2 en 3: Heinric

Heinric wordt tot ridder geslagen en gaat zijn zus Margriete zoeken. Onbezorgd rijdt hij door het woud, verslaat de bandieten en helpt de belegerde stad Trier. Daarna treedt hij op als kampioen voor Europa, erfdochter van Milaan, met wie hij een kortstondige liefdesrelatie beleeft. Hij trekt verder en ontmoet in een woud de godin Venus, die hem in haar paleis laat blijven tot Echites hem op haar bevel komt halen.

Boek 4: Echites

Echites gedraagt zich in Athene als een onmens, razend van liefdesverdriet. Niemand durft hem nog benaderen, behalve zijn vriend en zoogbroeder Evax. Ten einde raad neemt Echites' moeder contact op met Margriete, die de ongelukkige jongeman naar Constantinopel uitnodigt en hem aanmaant zijn leven te beteren en ridderlijke eer na te streven om haar liefde waardig te worden. Hij wordt tot ridder geslagen en ontvangt van Margriete een schild als geschenk. Echites trekt op queeste, bevrijdt een hele reeks jonkvrouwen uit onmenselijke situaties van verdrukking en komt in Frankrijk terecht.

Boek 5: Evax

Evax gaat zijn vriend Echites in Frankrijk zoeken en redt hem uit een netelige gevangenschap. Ze worden door de Franse koning te Laon gelauwerd en op hun omzwervingen komt Echites in Limburg terecht, waar hij de ware afkomst van Margriete ontdekt. Het duo trekt vervolgens naar Aragon om het land te verdedigen tegen de Saracenen. Evax wordt er verliefd op Sibilie, de vrouw van de oude koning, die hem evenwel aanvankelijk afwijst. In een droom verneemt Echites dat hij in de Venusburcht Heinric moet gaan zoeken. De twee staan voor het eerst oog in oog.

Boek 6: Evax en Sibilie

De tevoren zo dappere Evax valt ten prooi aan liefdeswaanzin en passiviteit. Na lange aarzeling beantwoordt koningin Sibilie zijn liefde. Door een list - ze ensceneert haar eigen dood - weten de twee geliefden er vandoor te gaan, maar na verloop van tijd begint de armoede te knagen en Sibilie verlaat Evax terwijl hij slaapt. Na vele omzwervingen en ontberingen van Sibilie komt ze in VenetiŽ terecht. Daar wordt ze uiteindelijk gevonden door Evax die intussen door zijn dappere daden de kroon van Aragon heeft verworven. Niets staat nog een huwelijk in de weg.

Boek 7

Venus stuurt Heinric en Echites naar Constantinopel dat door de Saracenen belegerd wordt; de sultan wil namelijk Eusebia, de dochter van de Byzantijnse keizer, tegen haar zin trouwen. Het tweetal breekt door de belegeringslinies en voor het eerst zien Echites en Margriete elkaar weer.

Tijdens de volgende gevechten brengt een bode het nieuws dat de koning van ArmeniŽ, de oom van Echites, is overleden en dat het rijk wordt bedreigd. De dappere heiden Demophon, broer van de sultan, stelt een wapenstilstand van een half jaar voor om Echites de mogelijkheid te geven ArmeniŽ te verdedigen. Demophon, intussen verliefd geworden op Esioene, christen prinses van Salenten, zal Echites vergezellen.

Boek 8

Na moeizame gevechten in ArmeniŽ wordt voorgesteld om de oorlog in een tweegevecht te beslissen. Demophon stelt zich kandidaat om tegen de eenogige reus Polifemus te vechten. In een bitter gevecht verslaat hij deze en beŽindigt daarmee de strijd. Die nacht herinnert Venus Demophon aan de mooie Esioene. De troepen keren terug naar Constantinopel.

Boek 9

De beide legers hebben zich aanzienlijk versterkt. Intussen blijken ook Eusebia en Heinric op elkaar verliefd te zijn geworden; ze verzwijgen voorlopig evenwel hun gevoelens. Demophon biecht zijn liefde aan Esioene op, maar zij oordeelt dat het verschil in godsdienst een relatie in de weg staat. De belegering gaat verder en de strijd is heviger dan voordien. De vroegere knecht van Evax, Jonas, onderscheidt zich in de strijd. Tijdens een nieuwe wapenstilstand biedt Jonas aan om in Aragon hulp te gaan halen bij Evax.

Boek 10: Jonas

Jonas gaat op weg naar Aragon. In een woest gebied vindt hij onderdak in de burcht van het Avontuur. 's Nachts ziet hij een aantal allegorische taferelen (abstracte begrippen als Hebzucht, Hoogmoed en Wellust worden als sprekende en handelende personen voorgesteld), waaruit hij leren kan hoe verderfelijk ondeugden zijn en hoe deugden tot geluk en voorspoed leiden. Tenslotte geeft Vrouwe Wijsheid zelf hem instructies hoe een vorst zich dient te gedragen. De volgende dag verwerft hij een koningsdochter en een kroon door een mensenetende draak te verslaan. Hij komt uiteindelijk bij Evax en Sibilie. Evax zal met een grote troepenmacht Constantinopel te hulp snellen.

Boek 11

Tijdens de wapenstilstand komen belegerden en belegeraars bijeen in een prieel, waar onder leiding van Margriete spelenderwijs vragen rond de liefde worden besproken. Na het spel gaan de deelnemers gezamenlijk eten en worden voorbereidselen getroffen voor de nakende strijd. De hertog van Limburg heeft intussen over de grote daden van zijn zoon gehoord. Hij verpandt zijn hertogdom en samen met zijn vrouw begeeft hij zich op weg naar Constantinopel.

Boek 12

De gevechten worden uitvoerig beschreven. De amazone Elionette vecht heldhaftig; zij doodt Armenius, de neef van de sultan. Negen dagen gaan de gevechten zo door zonder dat er een beslissing valt. De ter hulp gesnelde Evax doodt uiteindelijk de sultan. Demophon wordt gevangengenomen. Hij wordt vrijgelaten op voorwaarde dat hij met zijn bondgenoten een voor de christenen acceptabel vredesakkoord en een schadeloosstelling voorstelt. In de stad zijn de christenen verheugd dat de oorlog op deze manier afloopt. Demophon bewerkstelligt niet alleen een vredesakkoord, maar verschillende heidenen, waaronder Colosus en hijzelf, bekeren zich tot het christendom.

Nadat de koning van Salenten en zijn dochter Esioene akkoord zijn gegaan met het huwelijksverzoek van Demophon, doen ook de koning van Frankrijk en de keizer van Rome hun ondertrouw. Daarna doen Echites en Margriete, Heinric en Eusebia, Colosus en Eliane en Prasijs en Palladia nog hetzelfde. Net op tijd voor de zeven huwelijken arriveren de hertog van Limburg en zijn vrouw. Heinric wordt keizer van Constantinopel, Margriete koningin van ArmeniŽ.

Voor een meer uitvoerige samenvatting, zie Synopsis.

Terug naar de startpagina

Printvriendelijke versie

 

© 2006 - 2007 K.U. Brussel