Titel 

Inleiding
Het middeleeuwse boek
De middeleeuwse roman
Hoofsheid…
… en hoofse liefde
Hoofse liefdesromans
Liefde en hartstocht…
Het verhaal
Een meisje op de dool
(Margriete)
Een jongen op weg (Heinric)
Van wildeman tot hoofse
ridder en minnaar (Echites)

Samenvatting

Terzijdes

Lespakket

ColofonTerzijdes | Constantinopel

Constantinopel: de stad van Constantijn de Grote

Het was een pakkend beeld. Kromgebogen zat de paus boven een microfoon en prevelde nauwelijks verstaanbare woorden, waarop de Grieks-orthodoxe patriarch naast hem plots enthousiast begon te applaudisseren. 5 Mei 2001: een historisch moment… In de voetsporen van de apostel Paulus was de hoogbejaarde paus Johannes-Paulus II naar Athene gereisd en had er de Grieken vergiffenis gevraagd voor de vreselijke wandaden die rooms-katholieken hadden bedreven ten opzichte van hun christelijke broeders en zusters. Bedoeld was de dubieuze verovering van Constantinopel in 1204, toen het kruistochtleger - met een aanzienlijke delegatie van edelen en ridders uit de Nederlanden - in de Grieks-christelijke stad moordde, verkrachtte, brandde, plunderde en vernietigde… Daarna kwam er een Latijns keizerrijk tot stand onder leiding van de graaf van Vlaanderen en Henegouwen, Boudewijn IX. Westerse edelen zouden er de plak blijven zwaaien tot in 1261 ; er ontstond een hertogdom met Athene als hoofdstad en het vorstendom Achaia zou zelfs tot diep in de veertiende eeuw stand houden. Maar de verbrokkeling zou fataal blijken te zijn en de Byzantijnen zouden de klap nooit meer te boven komen. In 1453 werden de resten van het ooit zó machtige Oost-Romeinse keizerrijk door de Turken veroverd.

Maar ook de verovering van 1204 maakte behoorlijk wat indruk in het westen. Niet enkel zijn er twee proza-kronieken van ooggetuigen van bewaard (Villehardouin en Robert de Clari), ook in wereldkronieken wordt het gebeuren uitvoerig beschreven (onder meer door Vincentius van Beauvais, ca. 1250 - er is een Bourgondisch handschrift van bewaard met miniaturen van ca. 1475, waar anachronistisch bombarden worden afgebeeld - Den Haag, Kon. Bibl., 128 C 1, II, fol. 178 v°).

Voor het publiek van de Roman van Limborch was Constantinopel - gesticht door de eerste christelijke Romeinse keizer - een mythische stad. Constant bedreigd door de heidense wereld, was ze het uitgangspunt voor reizen naar het Verre en Nabije Oosten (de reis van Willem van Rubroek naar het Mongolenrijk in het midden van de dertiende eeuw, de Reis van Jan van Mandeville in 1365). Het was bovendien het centrum van een keizerrijk dat de traditie van het grote Romeinse Rijk verderzette. Een betere plaats voor het eindpunt van de evolutie van de beide Limborch-kinderen was er niet.

Printvriendelijke versie

 

© 2006 - 2007 K.U. Brussel