Titel 

Inleiding
Het middeleeuwse boek
De middeleeuwse roman
Hoofsheid…
… en hoofse liefde
Hoofse liefdesromans
Liefde en hartstocht…
Het verhaal
Een meisje op de dool
(Margriete)
Een jongen op weg (Heinric)
Van wildeman tot hoofse
ridder en minnaar (Echites)

Samenvatting

Terzijdes

Lespakket

ColofonTerzijdes | Een chaotische wereld-in-woorden?

Een chaotische wereld-in-woorden? De techniek van de "entrelacement"

Op het eerste gezicht is de inhoud van de Limborch - zoals het werkelijke leven - een chaotisch, complex geheel. De dichter gebruikt de techniek van "entrelacement", d.w.z. dat verschillende verhaaldraden afwisselend worden verteld, maar gelijktijdigheid suggereren. Men heeft het procédé ook wel eens de "kruip door/sluip door"-techniek genoemd en het beeld gebruikt van een tapijtstructuur met draden die dan weer eens boven, dan weer onder liggen. Het gebeurt als volgt (de volle lijn suggereert een verteldraad, de gebeurtenissen die op de voorgrond staan; een stippelijn betekent dat het personage naar de achtergrond verdwijnt):

A ___________________/ - - - - - - - - - - - - - - -/ _________

B - - - - -  - - - - - - - - - -/ __________________/ - - - - - - - -

C - - - - - - - - / _______ / - - - - - - - - - -/ ____ / - - - - - - - -

Enzovoort

In de Limborch werd met deze techniek bovendien een feuilleton-effect beoogd (denk aan de bekende soaps Thuis, Familie of Neighbours): als het spannend wordt, breekt het verhaal af om met een andere verteldraad te beginnen. Spanning verzekerd!

De techniek van de entrelacement wordt bovendien gebruikt in een macrostructurele tweedeling: het eerste deel (boeken I-VI) geeft de individuele queestes weer, het tweede deel heeft een collectievere betekenis door de strijd om Constantinopel (boeken VII-XII), met uitzondering van boek X (de individuele tocht van Jonas). De onderverdeling in 12 boeken met de daaraan verbonden tweedeling is een intertekstueel signaal dat verwijst naar de Aeneis van Vergilius. Voor een attent en erudiet publiek zijn de lotgevallen van Margriete en Heinric te vergelijken met die van de Trojaanse held Aeneas (zie elders).

Printvriendelijke versie

 

© 2006 - 2007 K.U. Brussel