Titel 

Inleiding
Het middeleeuwse boek
De middeleeuwse roman
Hoofsheid…
… en hoofse liefde
Hoofse liefdesromans
Liefde en hartstocht…
Het verhaal
Een meisje op de dool
(Margriete)
Een jongen op weg (Heinric)
Van wildeman tot hoofse
ridder en minnaar (Echites)

Samenvatting

Terzijdes

Lespakket

ColofonTerzijdes | Wisselende waardeoordelen

Wisselende waardeoordelen over de Roman van Limborch

De Roman van Heinric en Margriete van Limborch kende in de Middeleeuwen een grote populariteit. De rijke overlevering in de vorm van handschriften, fragmenten en bewerkingen wijst erop dat de tekst sinds zijn ontstaan in de vroege veertiende eeuw nog lang tot de verbeelding bleef spreken. Van een prozabewerking die aan het begin van de zestiende eeuw werd vervaardigd, zijn vele drukken bekend, de laatste van 1798. Nog aan het einde van de achttiende eeuw verscheen Een schoone historie van Margrietje van Limborg, een rijmtekst 'om te zingen en te lezen.'

De depreciatie van de Roman van Limborch werd in gang gezet door enkele vroege literatuurgeschiedschrijvers. In 1855 liet Jonckbloet in het derde deel van zijn Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst geen spaander heel van de toen net uitgegeven Roman van Limborch. Hij hekelde:

die wonderbare, grillige dooreenmenging van allerlei sagen en herinneringen; die opeenstapeling van aventuren zonder merkbaren onderlingen band en zonder veel diepte; dat overladen met epizodes, die in den regel hors-d'oeuvres zijn, dit alles maakt de lezing van dit werk hoogstbezwarend en vervelend. […] Alles, zoowel de kompozitie als de uitvoering, de stijl, het rhythmus, alles draagt hier het kenmerk van matheid en uitputting.

Het duurde tot 1922 vooraleer Te Winkel in zijn literatuurgeschiedenis een ander geluid liet horen. Hij prees het werk zelfs "als een der beste uit onze middeleeuwsche letterkunde."

In 1937 verscheen een navertelling van de roman door Albert Verwey. De Leidse hoogleraar (en dichter) had deze bewerking gemaakt om zijn studenten ontvankelijk te maken voor de 'motieven-kunst', de kunst van het ontlenen die de dichter van de Limborch als geen ander beheerste:

Hij zocht niets nieuws, hij schikte het verkregene. Maar men dient waartenemen hoe hij het schikte en hoe vast en bekoorlijk zijn weefsel is.

Recente oordelen over de Roman van Limborch zijn meer dan lovend. De Berlijnse hoogleraar Jan Konst schrijft in een oratie over deze roman:

nichts geringeres als einen Atlas der Erzählkunst des dreizehnten Jahrhunderts, eine Musterkarte der verschiedenen Motive und narrativen Elemente, die im Ritterepos anzutreffen sind.

En in de nieuwste Nederlandse literatuurgeschiedenis, Stemmen op schrift, schrijft Frits van Oostrom:

Misschien wel het meest geslaagde voorbeeld van hoe creatief Middelnederlandse dichters zich het epische genre hebben eigen gemaakt, biedt de zogenaamde Roman van Limborch.

Printvriendelijke versie

 

© 2006 - 2007 K.U. Brussel